Korvan anatomia

Kuulovian ymmärtäminen on helpompaa, kun ensin ymmärtää korvan anatomiaa. Korvassa on kolme aluetta: ulkokorva, välikorva ja sisäkorva.

Miten kuulo toimii

Ääni kulkee värähtelynä ulko-, väli- ja sisäkorvan kautta simpukkaan.

Kuulovikojen tyypit

On olemassa neljä eri kuulovian tyyppiä: konduktiivinen, sensorineuraalinen, sekatyypin ja neuraalinen kuulovika.

Kuulokäyrä

Kuulokäyrä on kaavio, joka esittää havainnollisesti henkilön käyttökelpoisen kuulon ja kummankin korvan kuulovian asteen.

© 2018 MED-EL