Vibrant Soundbridge
常见问题解答

 • 听觉如何产生?
 • Vibrant Soundbridge 如何工作?
 • Vibrant Soundbridge与助听器 哪些方面不一样?
 • 有多少人已植入 Vibrant Soundbridge?
 • Vibrant Soundbridge和人工耳蜗之间 有什么区别?
 • Vibrant Soundbridge 的大小如何?
 • 多久需要更换一次电池?
 • 手术需要多长时间?
 • Vibrant Soundbridge会 影响日常活动吗?
 • Vibrant Soundbridge 操作复杂吗?
 • 术后能否在做过植入术的 耳朵中佩戴助听器?
 • “直接驱动”是什么意思?
 • 这种设备安全吗?
 • 听力植入技术未来的进步和 提高将会怎样?
 • 我如何得到Vibrant Soundbridge?

© 2018 MED-EL