Ядрено-магнтитен резонанс (ЯМР)

Следната част се отнася само за кохлеарната имплантна система SYNCHRONY. Не се отнася за слуховия имплант за мозъчен ствол SYNCHRONY ABI.


Внимание при ЯМР

Получените доказателства за този вид имплант сочат, че няма установена опасност при указаните ЯМР среди (без хирургическо отстраняване на вътрешния магнит) при спазване на следните препоръки и указания за безопасност. Имплантът разполага със специално проектиран магнит, който позволява безопасно образно изследване с ЯМР с магнита в импланта, като не е необходимо отстраняването на магнита, независимо от силата на полето на апарата. Ако е необходимо, магнитът на импланта може да бъде отстранен хирургически, за да се избегнат артефакти в изображението. Лекарят/операторът на ЯМР апарат винаги трябва да е информиран, че пациентът ползва кохлеарен имплант и че трябва да се спазват специални препоръки и указания за безопасност.

Провеждането на образни изследвания с ЯМР е възможно, съблюдавайки указанията за безопасност, ако са изпълнени следните условия:

  • ЯМР апарати със сила на статичното магнитно поле само 0,2 T, 1,0 T, 1,5 Т или 3,0 T. Не са разрешава използването на апарати с друга сила на полето. При използване на друга сила на полето е възможно увреждане на пациента и/или импланта.
  • В случай на допълнителни импланти, например слухов имплант в другото ухо: Трябва да се изпълнят и указанията за безопасност при ЯМР и за допълнителния имплант.


Указания за безопасност:

  • Преди влизане в залата за провеждане на образно изследване с ЯМР, пациентите трябва да свалят всички външни елементи на имплантната система (аудио процесор и аксесоари). За сили на полето от 1,0 Т, 1,5 T и 3.0 T над импланта трябва да се постави поддържаща превръзка за главата. Поддържащата превръзка за главата може да бъде еластична превръзка, увита най-малко три пъти плътно около главата (вж. фиг. А). Превръзката трябва да бъде стегната, но не трябва да причинява болка. Провеждането на образно изследване с ЯМР без превръзка за главата може да причини болка в областта на импланта, а в най-лошия случай – до разместване на импланта и/или на магнита.
  • Ориентация на главата: За ЯМР апарати със сила 1,0 T, 1,5 Т и 3,0 Т е необходимо главата да бъде ориентирана, сочейки напред. Пациентът не трябва да накланя глава настрани; в противен случай въртящият момент действа върху магнита на импланта, което може да причини болка. При ЯМР апарати със сила 0,2 T няма конкретно изискване за ориентацията на главата.
  • За изследвания с ЯМР със сила 0,2 Т, 1,0 Т и 1,5 Т трябва да се използват единствено секвенции в нормален режим на работа. За изследвания с ЯМР апарати със сила 3,0 Т стойността на специфичната скорост на поглъщане (SAR) не трябва да надвишава 1,6 W/kg, за да се избегне потенциално опасното нагряване на контактите на електродите. Поради същата причина при ЯМР от 3,0 Т не трябва да се използват предавателни намотки за глава и многоканални предавателни намотки.
  • По време на образното изследване пациентите може да получат слухови усещания като щракане или пиукане. Препоръчително е пациентът да бъде информиран предварително какво може да очаква от изследването с ЯМР. Вероятността и интензивността на слуховите усещания могат да бъдат намалени при избор на секвенции с по-ниска специфична скорост на поглъщане (SAR) и по-бавна скорост на промяна на градиента.
  • Магнитът може да бъде отстранен чрез натискане на горната страна на магнита, за да може да излезе от долната страна на импланта, като така ще се минимизират артефактите в изображението. Ако магнитът не е отстранен, следва да се очакват артефакти в изображението (вж. фиг. В и фиг. С).
  • Смяната на магнитите с немагнитната дистанционна пластина и обратното е изпитана за най-малко пет повторения.
  • Горепосочените указания трябва да се спазват, ако предстои изследване и на други части на тялото освен главата (напр. коляно и др.). При планирано изследване на долните крайници се препоръчва в апарата да се поставят първо краката на пациента.

 

Неспазването на условията за безопасност при ЯМР и общите указания за безопасност може да доведе до нараняване на пациента и/или увреждане на импланта!


Фиг. А Подкрепяща превръзка за глава за фиксиране на импланта

 


Фиг. В Артефакти в изображението при използване на ЯМР апарат от 1,5 T. На лявото изображение се виждат артефактите, получени при образно изследване без отстраняване на магнита на импланта, а на дясното – артефактите в изображението, когато на мястото на магнита е поставена немагнитната дистанционна пластина.

 


Фиг. C Артефакти в изображението при използване на ЯМР апарат от 3,0 T. На лявото изображение се виждат артефактите, получени при образно изследване без отстраняване на магнита на импланта, а на дясното – артефактите в изображението, когато на мястото на магнита е поставена немагнитната дистанционна пластина.

 

© 2018 MED-EL