Континенти и океани

Проверете и усъвършенствайте уменията си за слушане с играта „Континенти и океани“ (Continents and Oceans) на MED-EL.

Играта се състои от три нива с нарастваща трудност. Слушайте мъжки и женски гласове, които назовават световните континенти и океани, и натиснете, за да потвърдите какво казват. Добавили сме и няколко различни произношения, за да Ви предизвикаме! Състезавайте се, за да получите най-висок резултат за бързина. Желаем Ви успех!
 

Тази игра е предназначена най-вече за потребители на кохлеарни импланти, които желаят да проверят и подобрят своите умения за слушане.

Изтеглете „Континенти и океани“ (Continents & Oceans) сега:


Apple Store Google Play

© 2018 MED-EL