Нашата история

1975 г.

Началото на разработването на кохлеарните импланти е поставено във Виена от Ингеборг и Ервин Хохмайр във Виенския технически университет.


1977 г.

Първият в света микроелектронен многоканален кохлеарен имплант е представен във Виена. Разполага с 8 канала, честота на стимулация 10 000 импулса в секунда за всеки канал, 8 независими източници на ток и гъвкав електрод с дължина 22-25 mm за поставяне в кохлеята.

Проф. Курт Буриан (1924-1996 г.)
Имплантира първия многоканален микроелектронен кохлеарен имплант в Клиниката по УНГ болести във Виена на 16 декември 1977 г. Поставя гъвкавия електрод през кръглото прозорче в скала тимпани.


1978 г.

6- и 4-канални варианти на импланта
4-каналният имплант се използва за едновременна стимулация.


1979 г.

През август 1979 г. е имплантиран 4-канален имплант на К.К., а няколко седмици по-късно е поставен малък преносим процесор. Пациентката прекарва много часове в изпитвателната лаборатория на Виенския технически университет, където се изпитват многобройни стратегии за кодиране на речта и конфигурации на полето на стимулация за провеждане на основни изследвания на стимулация на нервите.

Настройването на речевия процесор в съответствие с индивидуалните характеристиките на способността за чуване на пациента при електрическа стимулация от гледна точка на оформянето на честотите и компресията на амплитудата се оказва съществено за качеството на разбиране на речта (Ервин Хохмайр и пациент).

Провеждат се множество тестове на възприемането на речта с цел оптимизиране на настройките (Ингеборг Хохмайр и пациентката С.О.)


1980 г.

През есента на 1979 г. К.К. получава малък речев процесор, който се носи върху тялото. Модифициран е през март 1980 г., като по същото време К.К. става първият човек, който постига разбиране на отворен набор от речеви стимули без четене по устните чрез използване на преносим процесор. Оттогава пациентката постига само звуково разбиране на речта с преносим процесор.


1982 г.

Кохлеарната имплантна система се състои от 4-канален имплант с прозрачност на сигнала, който се състои от имплантируем дълъг, вътрештнокохлеарен 4-канален гъвкав електрод и малък едноканален речев процесор. Системата прилага широколентова аналогова стратегия за кодиране на речта, която се използва в най-подходящия канал.1985 г.

Потребителите на импланти обменят опит във Виена.

Резултатите при възрастни пациенти със слухови импланти, страдащи от постлингвална глухота, показват, че 60% от тях постигат известно разбиране на речта, базирано единствено на възприемането на звука (без четене по устните).


1986 г.

Сем. Хохмайр и тяхната новосъздадена компания MED-EL се преместват в Инсбрук.


1989 г.

Представяне на кохлеарната имплантна система Comfort: Новата електроника и предавателни намотки на имплантите вече са поставени в един (при 2-каналната система) или два (при 4-каналната система) херметически запечатани керамични корпуса. Новият речев процесор разполага с микрофон на нивото на ухото.

През годините около 700 възрастни и деца стават реципиенти на системата, включително и на първоначалния вариант с епоксидно капсулиране за пейсмейкър.

Мнозинството от тези реципиенти днес използват съвременните импланти, като така имат възможност да се възползват от допълнителните подобрения в разбирането на речта.


1990 г.

MED-EL наема първите си служители


1991 г.

MED-EL представя първия в света речев процесор за поставяне зад ухото (BTE). Той постига същото качество на разбиране на речта като носения върху тялото речев процесор.

М.Х. е първият реципиент на имплант, комбиниращ аналогова и пулсираща стимулация.


1994 г.

Представяне на имплантната система COMBI 40. Това е първият в света многоканален кохлеарен имплант с висока скорост – 8-канална система, предназначена за точно прилагане на стратегията за речево кодиране CIS на Блейк Уилсън с висока скорост на стимулация.

Разполага с гъвкав електрод с дължина 31 mm за стимулация по цялатат дължина на кохлеята.1995 г.

Резултатите от изследване в множество центрове, в които се използва имплантът COMBI 40, показват за първи път при възрастни хора, страдащи от послингвална глухота, че повече от половината от изследваните пациенти постигат над 50% разбиране на едносрични думи след (едва) 6 месеца. Това означава, че тези пациенти могат да разговарят с непознати хора по непозната тема по телефона. Графики: а) разбиране на изречения, b) разбиране на едносрични думи.

Представяне на процесора CIS PRO+.


1995 г.

От хуманни съображения, в допълнение към CIS PRO+ се разработва системата CIS LINK, която предоставя стратегията CIS на реципиентите на Ineraid, ползващи подкожни кохлеарни имплантни системи на друга компания, която спира разработката им.


1996 г.

Представяне на COMBI 40+ – най-тънкият кохлеарен имплант на пазара. Производителността му е до 50 000 импулса в секунда.

Миниатюрен многоканален имплант (с дебелина едва 4 mm).


Започва прилагането на двустранна имплантация с цел постигане на бинаурален слух (с двете уши) от проф. Ян Хелмс и Йоахим Мюлер във Вюрцбургския университет с имплантите на MED-EL.


1997 г.

Представяне на COMBI 40+ с разделен електрод за случаите на кохлеарна осификация, базиран на предложение на шведския хирург Горан Бредберг.


1998 г.

Проф. Ян Хелмс и Йоахим Мюлер започват да извършват двустранна кохлеарна имплантация при деца. М.Р. е първото дете с двустранна имплантация в света, като в неговия случай през 1998 г. е поставен имплант във второто му ухо на 4-годишна възраст (имплантацията на кохлеарен имплант в първото му ухо е през 1996 г.).


1999 г.

Официално представяне на речевия процесор TEMPO+ за поставяне зад ухото (BTE).

Изразходва 90% по-малко енергия от процесора, носен върху тялото.

Изследване, проведено в множество центрове, показва по-добри резултати за възприемане на речта в сравнение с носения върху тялото процесор.

TEMPO+ е първият процесор с модулен дизайн, който предлага различни възможности за носене.

Модулният дизайн на процесора за поставяне зад ухото замества изцяло необходимостта от ползване на носен върху тялото процесор.


2003 г.

Придобиване на VIBRANT SOUNDBRIDGE, първата активна имплантна система за средното ухо, предназначена за лека до тежка невросензорна загуба на слуха.

Джефри Бол, създателят на VIBRANT SOUNDBRIDGE, се премества в Инсбрук и става технически директор на VIBRANT MED-EL.


2004 г.


Официално представяне на кохлеарния имплант PULSAR, който предлага готова за бъдещето електроника в оптимизиран керамичен корпус.


2005 г.

Представяне на речевия процесор DUET – първият процесор в света, интегриращ обработката на речта на кохлеарния имплант и акустичната стимулация в едно компактно устройство.

Системата EAS е първата в света слухова имплантна система за комбинирана акустична и електрическа стимулация. Електроакустичната стимулация (EAS) е понятие, въведено от проф. Кристоф фон Илберг, като първата имплантация на негов пациент с EAS е извършена през 2000 г.


2006 г.

Официално представяне на фамилията аудио процесори OPUS. Представяне на кохлеарния имплант SONATA, който разполага с изключително малък титаниев корпус.

Първият модел на процесор без бутон за включване, който разполага с лесно за употреба дистанционно управление.

Представяне на серията електроди FLEX. Тези електроди са създадени специално за запазване на деликатните структури на кохлеята по време на имплантацията.

Технология FineHearing™, позволяваща фино структуриране на звуковата информация.


2007 г.

Електродът FLEX EAS е одобрен с маркировката CE за приложение при частична глухота.

Официално представяне на системата за презареждане на батериите DaCapo.


2008 г.

Имплантна система за средно ухо VIBRANT SOUNDBRIDGE® е одобрена с маркировката CE за разширени показания при проводна и смесена загуба на слуха, след като през 2006 г. хирургът Виторио Колети започва имплантацията на вибрационното устройство в кръглото прозорче.


2009 г.

Второ поколение на EAS. Официално представяне на аудио процесора DUET 2 на европейския пазар.

Одобрение с маркировката СЕ на имплантна система за средно ухо VIBRANT SOUNDBRIDGE за деца.

Представяне в Европа на Amadé – новият аудио процесор за VIBRANT SOUNDBRIDGE.


2010 г.

Представяне на новата кохлеарна имплантна система MAESTRO.


КИ система MAESTRO включва кохлеарния имплант CONCERTO – най-тънкият в света имплант в титаниев корпус.

CONCERTO PIN
Имплантът CONCERTO се предлага с допълнителни щифтове по желание за по-лесно фиксиране.

Софтуерът MAESTRO System Software 4.0, разполагащ с новите стратегии за кодиране FS4 и FS4-p.


2011 г.


Представяне на новите закрепващи елементи за имплантната система за средно ухо VIBRANT SOUNDBRIDGE.


Представяне на дългия електрод FLEX 28, който извършва стимулация на максимален брой нервни влакна за максимално най-добро качество на чуване.


Представяне на слуховия имплант за мозъчен ствол CONCERTO ABI.


Представяне на мини кутията за батерии за OPUS 2 – нов вариант за носене на тялото, ползващ стандартни батерии тип AAA или презареждащата батерия DaCapo.


2012 г.


Представяне на BONEBRIDGE – първата в света активна имплантна система за предаване на звука по костен път.


Пускане на пазара на новата кутия за батерии OPUS 2XS, която превръща OPUS2 в най-малкия и най-лекия процесор за поставяне зад ухото.


2013 г.


Революционен компактен дизайн „всичко в едно“: по-малко части, без кабел и чувството на свобода, че не носите нищо зад ухото: Пускане на пазара на RONDO.


Представяне на електродите FORM. Създадени да преодолеят техническите трудности, свързани с изтичането на течност, характерни за случаите на непълно разделяне на вътрешното ухо и хипоплазия.Кохлеарните имплантни системи на MED-EL получават одобрение с маркировката CE при показания за едностранна глухота при възрастни и деца.2014 г.

Представяне на пазара на кохлеарната имплантна система SYNCHRONY.

Кохлеарният имплант SYNCHRONY предлага безпрецедентна безопасност при ЯМР от 3,0 Тесла. Това означава, че за първи път в историята рецепиент на кохлеарен имплант може да се възползва от провеждането на образно изследване с висока резолюция с ЯМР без да е необходимо извършването на хирургическа процедура.

Водоустойчивият аудио процесор SONNET с технологията за автоматично управление на звука (Automatic Sound Management 2.0) позволява на реципиентите да чуват без усилие във всякаква среда.

Аудио процесор SAMBA

SAMBA е най-новото поколение аудио процесор за системите SOUNDBRIDGE и BONEBRIDGE.

Имплант VORP 503

Имплантът VORP 503 на SOUNDBRIDGE предлага повече възможности за закрепване за по-добра хирургическа гъвкавост и съвместимост с ЯМР от 1,5 Тесла.

Закрепващи елементи за вибропластика

Новите закрепващи елементи за вибропластика позволяват по-голямо персонализиране при оперативна вибропластика с VIBRANT SOUNDBRIDGE.


Продуктите, приложенията и функционалните характеристики подлежат на одобрение от националните компетентни органи; някои функционалности може да не са налични в момента или да не се предлагат за продажба от MED-EL във Вашия регион. За повече информация, моля, свържете се с Вашия местен представител на MED‑EL.

© 2017 MED-EL